Co Vám mohu nabídnout

Nabízím jednorázové či krátkodobé poradenství i dlouhodobější terapeutickou práci. Pracuji s dospělými, dětmi, dospívajícími, manželskými páry i rodinami.

V životě se nám občas stává, že se dostaneme na rozcestí a nevíme kudy dál, co je správné, jak se zachovat. Jediné, co si přejeme je minimalizovat počet šrámů na duši pro nás a naše nejbližší. Nenabízím Vám to, že vyřeším Vaše problémy za Vás. Nabízím pomocnou ruku na Vaší cestě ke spokojenějšímu a kvalitnějšímu životu. K poznání sebe sama - svých potřeb, přání, cílů, hodnot...

Rodiče se vždy snaží dělat pro své dítě to nejlepší podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. I tak se může stát, že se dostanete do situace, kdy máte pocit, že se vaše dítě trápí a vy nevíte, jak mu pomoci. Takováto těžká situace může nastat z mnoha důvodů a není selháním si připustit, že by se pomoc odborníka hodila. Můj přístup není v první řadě založený na klasické psychodiagnostice, nenabízím vám tudíž rychlé zaškatulkování do jedné z mnoha kategorií a opuštění mé pracovny s nálepkou poruchy „čehosi“. Nabízím vám pomocnou ruku na cestě ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu pro Vás a Vaše dítě. 

Při práci s dítětem je nezbytné navázání kontaktu a spolupráce s rodinou dítěte. Pro komplexnost péče je v některých případech nutná spolupráce s dalšími odborníky (pedagog, sociální pracovník, lékař (psychiatr, pediatr, neurolog)...) a organizacemi (PPP..).

Dětská duše je velmi citlivá a je důležité ji věnovat náležitou pozornost, aby si dítě neneslo negativní nezpracované pocity do dospělosti, kde by mu pak mohly narušovat blízké vztahy a promítat se do všech oblastí života. Čím dříve začnete problémy řešit, tím lépe pro Vás a vaše dítě.